ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 03 พ.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 21 เม.ย. 64
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2563 21 ต.ค. 63
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 21 ต.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษา เนื่องจากน้ำท่วมสถานศึกษา 13 ต.ค. 63
ชม คลิปวีดีโอสั้น 15 ก.ย. 63
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 31 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 24 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 24 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ 20 ส.ค. 63
เรื่องแจ้งบุคลากรครู
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2563 02 ต.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 08 ธ.ค. 62
รายชื่อครูที่ปรึกษา และจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ไฟส์ excell) 06 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2561 10 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 10 ต.ค. 61
จำนวนนักเรียน และรายชื่อครูที่ปรึกษา ปี 2561 10 ต.ค. 61
ppt อบรมวิทยะฐานะ 12 พ.ค. 61
แบบรายงาน การเขียน SAR ของตนเอง 23 มี.ค. 61
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 05 ต.ค. 60
เรื่องแจ้งนักเรียน
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังวิเศษ 22 ส.ค. 63
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 06 พ.ย. 62
ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา 26 ก.พ. 62
ปฏิทินช่วงก่อนปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียน 10 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 29 พ.ย. 60
เช็คผลการเรียนของนักเรียน 28 ต.ค. 59
แนวข้อสอบ O-net ม.3 , ม.6 (วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ศิลปะ, พละ ) 29 ม.ค. 59
แนวข้อสอบ O-net ม.3 , ม.6 (การงาน , คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย) 29 ม.ค. 59
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเก่ง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกาศคลิปวีดีโอ
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แข่งต่อระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเเลิศ โครงงานสังคมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด (ตอบปัญหากฎหมาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด (สารานุกรมไทย)
เผยแพร่ผลงาน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรั
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะโรงเรียนวั
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายมีส่วนร่วม
การศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย
น.ส.สุวดี ชูบุญส่ง
น.ส.วราภรณ์ แก้วกลาง
น.ส.นภัสสร พลัดทองศรี
น.ส.ธารารัตน์ แก่นจันทร์
น.ส.ทิพาวัลย์ ประสมกิจ
น.ส.ดวงกมล รักษาพล
นักเรียนเก่ง ทำคะแนนยอดเยี่ยม
น.ส.เบญมาภรณ์ ศรีเรือง
วารสารโรงเรียน (กิจกรรม ร.ร.)
รับสมัคร นร.ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
อบรมมโนราห์
ถวายพานพุ่ม
เปิดบ้านวิชาการ
อำลาหน้าเสาธงของ ครูย้าย และนักศึกษาฝึกสอน
มอบประกาศนียบัตร ม.6
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
เพจ..โรงเรียน
วีดีโอเพลง เลิกทิ้งขยะทั้งอำเภอ
วีดีโอ กิจกรรมวันกำเนิด รร. ปี 62