ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายสุชาติ กิ้มจ้อง
พนักงานขับรถยนต์

นายทวี เพชรสุก
ช่างครุภัณฑ์3

นายศลชัย ทองมา
ช่างครุภัณฑ์2