ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางกิ้มพร้อย เขตตะเคียน
คนงาน

นางณัชพร สักแก้ว
คนงาน

นายสมปอง เขตตะเคียน
ยาม

นายสุชาติ กิ้มจ้อง