เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ WISDOM MODEL โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564
 
    นายนรินทร์  วัฒนบัญชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดทำเอกสารรายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้  WISDOM  MODEL  โรงเรียนวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  2564     ดังเอกสารที่แนบ....
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,13:49   อ่าน 546 ครั้ง