ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรม zoom (อ่าน 67) 08 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 189) 27 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระชั้น ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 609) 09 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 302) 28 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 300) 31 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 213) 31 ม.ค. 63
ติวธรรมะศึกษา (อ่าน 243) 20 พ.ย. 62
รายละเอียดสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ (5-9 ส.ค.62) (อ่าน 392) 07 ส.ค. 62
รายละเอียดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ (13-16 ส.ค.62) (อ่าน 386) 07 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 790) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 801) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1090) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 810) 07 มี.ค. 62
ใบรับรองผลการเรียน สำหรับสมัครเรียนเข้าระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 784) 18 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 760) 18 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 764) 18 ม.ค. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2561 (อ่าน 674) 29 พ.ย. 61
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวังวิเศษ (อ่าน 557) 02 พ.ย. 61
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 870) 27 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์ (อ่าน 807) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 1547) 12 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 938) 12 มี.ค. 61
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 776) 09 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 789) 06 มี.ค. 61
ปฏิทิน รับสมัครนักเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 949) 04 ม.ค. 61
โรงเรียนวังวิเศษ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 916) 04 ม.ค. 61
โรงเรียนวังวิเศษ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 1032) 04 ม.ค. 61
โรงเรียนวังวิเศษ เป็นตัวแทนของ สพม.13 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 823) 05 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 781) 03 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 737) 29 ก.ย. 60
ีรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 780) 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฎศิลป์ (อ่าน 837) 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ (อ่าน 766) 21 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์ (อ่าน 738) 18 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม 4 (อ่าน 1054) 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 892) 01 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวังวิเศษ (อ่าน 845) 31 มี.ค. 60
ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ (อ่าน 1502) 31 มี.ค. 60
ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 (อ่าน 872) 09 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 895) 02 มี.ค. 60