ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 94) 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 128) 30 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 137) 29 ต.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์) (อ่าน 139) 22 ต.ค. 64
กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2564 (อ่าน 154) 09 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2564 (อ่าน 4) 08 ส.ค. 64
ผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 233) 03 พ.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 266) 21 เม.ย. 64
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2563 (อ่าน 3374) 21 ต.ค. 63
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3435) 21 ต.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษา เนื่องจากน้ำท่วมสถานศึกษา (อ่าน 3386) 13 ต.ค. 63
ชม คลิปวีดีโอสั้น (อ่าน 3394) 15 ก.ย. 63
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) (อ่าน 3398) 31 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (อ่าน 3420) 24 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (อ่าน 3425) 24 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 3492) 20 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 3396) 19 ส.ค. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 3441) 14 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3259) 26 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3719) 27 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระชั้น ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4257) 09 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3739) 28 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 3743) 31 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3611) 31 ม.ค. 63
ติวธรรมะศึกษา (อ่าน 3558) 20 พ.ย. 62
รายละเอียดสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ (5-9 ส.ค.62) (อ่าน 3824) 07 ส.ค. 62
รายละเอียดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ (13-16 ส.ค.62) (อ่าน 3780) 07 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4181) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4177) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4406) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4193) 07 มี.ค. 62
ใบรับรองผลการเรียน สำหรับสมัครเรียนเข้าระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4400) 18 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4120) 18 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4121) 18 ม.ค. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2561 (อ่าน 4009) 29 พ.ย. 61
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวังวิเศษ (อ่าน 3867) 02 พ.ย. 61
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 4196) 27 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์ (อ่าน 4062) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 4854) 12 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 4275) 12 มี.ค. 61