ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ประเพณีสงกรานต์
ชื่อนักเรียน : น.ส.แพรวทิพย์ ทองศรี
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,16:30   อ่าน 7432 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อนักเรียน : น.ส.นันทวัน คำกลั่น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,16:28   อ่าน 8070 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน
ชื่อนักเรียน : นายศุภนนท์ ครุฑโพธิ์ศรี
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,16:26   อ่าน 11549 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด นักเรียน ม.4
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ม.4/1-4/4
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,15:46   อ่าน 1394 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ \"คืนความสงบสู่แดนใต้\"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อริศรา เพ็ชรศรีช่วง
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,13:15   อ่าน 2924 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ \"คืนความสงบสู่แดนใต้\"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ดาริกา รอดดี
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,13:15   อ่าน 2241 ครั้ง