ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเข็ม ให้กับสภานักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ
    วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565  โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดพิธีมอบประดับเข็ม  ให้กับสภานักเรียน  โรงเรียนวังวิเศษ 
เพื่อให้ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ความเป็นผู้นำด้านงานสภานักเรียน  โรงเรียนวังวิเศษ

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,18:15   อ่าน 198 ครั้ง