ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
    วันที่  30  กันยายน  2564   โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ  ให้กับ 
นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  และครูประนอม  จิตรักไทย  
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    โดยจัดงานตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19   
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,  คณะครูจากโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ข้าราชการบำนาญ   ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้  


โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2564,17:21   อ่าน 256 ครั้ง