ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
    วันที่ 28   กันยายน  2564  โรงเรียนวังวิเศษ ได้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าอาหารกลางวัน)  ให้แก่นักเรียน 
ที่ได้รับโอกาส  จำนวน  145  คน  คนละ  1,500  บาท   
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2564,16:34   อ่าน 80 ครั้ง