ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนวังวิเศษ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Science Math Ability(SMA) กิจกรรมค่ายนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตรัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,10:52   อ่าน 631 ครั้ง