ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวสัญจร
      วันที่  26-28  มกราคม  2564  งานแนะแนวโรงเรียนวังวิเศษ  ได้ออกแนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา  จำนวน   13  โรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้
แนะแนวน้องๆ โดยให้ความรู้ ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา   และแนะนำโรงเรียนวังวิเศษ  มีการ
แจกของที่ระลึกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน


โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,16:01   อ่าน 317 ครั้ง