ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระ มหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรม "พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ร่วมน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารกีฬาเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,16:16   อ่าน 431 ครั้ง