ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ คนใหม่

    วันที่  19  ตุลาคม  2563  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดต้อนรับ นายนรินทร์   วัฒนบัญชา   ในโอกาส
รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ    คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนห้วยยอด  และผู้ติดตาม
ที่มาร่วมแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ  โรงเรียนวังวิเศษ

          ในนามของ คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และชุมชนเขาวิเศษ  ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง.....
 

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,13:30   อ่าน 901 ครั้ง