ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2563  จำนวน  2  ท่าน ได้แก่
ครูวดารัตน์  พยัคฆศิรินาวิน  และ ครูกันยา  สุขศรีเพ็ง    ในวันที่  29  กันยายน  2563  ณ  โรงเรียน
วังวิเศษ    


โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,17:18   อ่าน 269 ครั้ง