ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันกำเนิดโรงเรียน
ด้วยวันที่ 1  กันยายน  2563   เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวังวิเศษ
สำหรับปีนี้  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม  ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง   มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น  และมอบ
เกียรติบัตรดีเด่นนักเรียน ในด้านต่าง ๆ 
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,13:40   อ่าน 301 ครั้ง