ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานภายนอก / ชุมชน ใช้บริการสถานที่
เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.วังวิเศษ จัดอบรมด้านสุขภาพจิต
วันที่ 18  ก.ย.2557  เครือข่ายบริการสุขภาพ  อ.วังวิเศษ  ใช้สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ    จัดอบรมด้านสุขภาพจิต   ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ  ผู้ประสบภัยภาวะวิกฤต  ให้แกนนำ  อสม.  อ.วังวิเศษ   
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2557,04:19   อ่าน 959 ครั้ง