นักเรียนเก่ง
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แข่งต่อระดับประเทศ
    โรงเรียนวังวิเศษ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านรอบ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  และได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ  ได้แก่ 
1. นายชนานันต์ คงสง ม.5/2 กีฬาจักรยานประเภททีมสปริ้นท์ ทีมเปอร์ซูท เปอร์ซูทบุคคล และสแครช
2. นายก้องภพ ทองเพียง ม.5/2 กีฬาตระกร้อลอดห่วง
3. นายธนารัก กายเพ็ชร์ ม.3/1 กีฬาจักรยานประเภททีมสปริ้นท์ ทีมเปอร์ซูท และสปริ้นท์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,13:55   อ่าน 7863 ครั้ง