นักเรียนเก่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด (สารานุกรมไทย)
       โรงเรียนวังวิเศษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม
สำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 256  ประจำปีการศึกษา  2562  
เมื่อว้นที่ 23 สิงหาคม  2562   ณ  โรงเรียนสังขวิทย์ 
จังหวัดตรัง 

     โรงเรียนวังวิเศษ   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
และจะเข้าแข่งขันระดับภาคใต้   ณ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี    ในวันที่  23 พฤศจิกายน  2562  
 
                                                                       @ ผลงาน เดือน สิงหาคม  2562


นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แก่   
     1) ด.ญ.โสภา   จิงภักดี  ม.2/2
     2) ด.ช.วรชิต    สอนทอง  ม.2/2
     3) ด.ญ.ปุณยาพร  แดงส่งศรี  ม.2/2
ครูผู้ฝึกซ้อม
     น.ส.ฉันทนาภรณ์  แสงเสน
     น.ส.ณีรัมภรณ์    ส่งทอง  (นศ.ฝึกสอน)
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,15:50   อ่าน 3837 ครั้ง