ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนเก่ง
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
โรงเรียนวังวิเศษ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36
“ศรีสุราษฎร์เกมส์”  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562  
  โรงเรียนวังวิเศษได้ส่งนักเรียน  เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ชนิดกีฬา คือ
   1. กีฬาวู้บอล

   2. กีฬาตะกร้อลอดห่วง
   3. กีฬาจักรยาน
   4. กีฬาฟุตซอล
     บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วข้าพเจ้าจึงขอสรุปผล  
การแข่งขันดังนี้
   1. กีฬาวู้ดบอล รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง
   2. กีฬาตะกร้อลอดห่วง รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ประเภททีมชาย
   3. กีฬาจักรยาน ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภททีมสปริ้นท์ชาย
        รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ประเภททีมเปอร์ซูท 4 กม.
        รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ประเภท เปอร์ซูท 3 กม.
        รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง ประเภท สแครช 10 กม.
        รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง ประเภท สปริ้น
4. กีฬาฟุตซอล รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,10:47   อ่าน 215 ครั้ง