ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนเก่ง
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส
    น.ส.จุฑารัตน์  พนารินทร์  นักเรียนระดับชั้น ม.5/2   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬานักเรียนคัดเขต 9  และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับ
ประเทศ   ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,10:51   อ่าน 197 ครั้ง