ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนเก่ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น , เยาวชนด้านการมีจิตอาสา
  ขอแสดงความยินดีกับ  
  - นางสาวศิริลักษณ์ อรรถชัยยะ   ม.5/1  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดตรัง
  - นายยุทธพิทักษ์ ทองประดับ   ม.6/4  ได้รับรางวัลเยาวชนด้านการมีจิตอาสา จังหวัดตรัง
    เข้ารับรางวัล ในงาน เยาวชนแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2560   ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้มอบ


โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:09   อ่าน 695 ครั้ง