ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรื่องแจ้งบุคลากรครู
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างจากเขต-สพม.13 (ฉบับใหม่)
เรียน  บุคลากรครูทุกคน

        เนื่องจาก งานพัสดุ โรงเรียนวังวิเศษ  ได้เปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง  เป็นเอกสารชุดใหม่  เพื่อให้ถูกต้องตามพัสดุ กรมบัญชีกลาง  
        โดยครูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ดังแนบ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,09:20   อ่าน 4707 ครั้ง