เรื่องแจ้งนักเรียน
ปฏิทินช่วงก่อนปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียน
 8 ต.ค.      - 08.30 น.  ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2561
10 ต.ค.    - 09.00 น.  ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2561
12 ต.ค. - 08.00 น.  นักเรียนพร้อมกันที่หน้าเสาธง   และครูที่ปรึกษา
                  แจก ปพ.6  ให้กับนักเรียน
13-28 ต.ค. - ดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่ 2/2561
29 ต.ค.  - ครูผู้สอน ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2561
30 ต.ค. - 08.00 น. นักเรียนลงทะเบียนเรียน ม.1, ม.3, ม.5
  - 13.00 น. ประชุม ผปค พร้อมเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1,ม.3,ม.5
31 ต.ค. - 08.00 น. นักเรียนลงทะเบียนเรียน ม.2, ม.4, ม.6
  - 13.00 น. ประชุม ผปค พร้อมเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.2,ม.4,ม.6 
  1 พ.ย. - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
  2 พ.ย. - นำเสนอชุมนุม  ผ่านโครงงาน
                 
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2561,12:52   อ่าน 4156 ครั้ง