ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ
    ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอส่ง URL เพื่อเป็นช่องทางในการส่งลิงค์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์สถานศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา ส่งลิงค์ของเอกสารในแต่ละ OIT
     ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการส่งลิงค์ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ในระหว่างนี้สามารถแก้ไขลิงค์ได้ตลอดเวลา (จะต้องทำการสำเนาลิงค์การตอบหลังจากการตอบครั้งแรกเก็บไว้) หากส่งลิงค์ซ้ำจะถือว่าให้ใช้ข้อมูลครั้งล่าสุด

ระยะเวลาในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(วันที่ 1 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563
 เวลา 17.00น. )

URL แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

https://forms.gle/cS2MZahfKhYRzr758

          ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตอบข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,20:26   อ่าน 6824 ครั้ง