ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565
27 ก.พ. 2566 - 1 มี.ค. 2566 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ณ ค่ายกิจกรรมลูกเสือ กรมทหารราบที่2.พล.นย. แหลมหางนาค จ.กระบี่
 
????????????
ครั้งนี้ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวังวิเศษ ได้รับธงกองลูกเสือดีเด่น จากค่ายกิจกรรมลูกเสือ
กรมทหารราบที่2.พล.นย.เนื่องจากให้ความร่วมมือดี มีระเบียบ มีวินัย รู้รักสามัคคี เชื่อฟังครูฝึก
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล กองลูกเสือดีเด่น เป็นโรงเรียนที่ 3
ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,17:15   อ่าน 197 ครั้ง