ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
         วันที่  8 เมษายน  2563  โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขัันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2563   โดยมี นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  เป็นประธานในพิธีฯ

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,10:35   อ่าน 820 ครั้ง