ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      วันที่ 16  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนวังวิเศษ  จัดกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   โดยนำลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3   
ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ  หาดสวนสน  (หาดปากเมง)  และหาดราชมงคล  จังหวัดตรัง    โดยมีการปลูกต้นโกงกาง 
เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ริมฝั่งทะเล  เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ  และป้องกันคลื่นลม
      และได้นำนักเรียนจัดกิจกรรม สำรวจพื้นที่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ  หาดราชมงคล    เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และ
เห็นคุณค่าของป่าไม้ และทรัพยากรทางธรรมชาติ

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,16:38   อ่าน 815 ครั้ง