ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  โรงเรียนวังวิเศษ  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  
ในวันที่ 31 ตุลาคม  2562  ในระดับชั้น  ม.1, ม.3, ม.5  และวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562
ระดับชั้น ม.2 , ม.4 , ม.6   เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลของสถานศึกษา
ความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  ,  ปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ 
ของนักเรียน  
   โรงเรียนวังวิเศษ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างเต็มที่
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,15:21   อ่าน 363 ครั้ง