ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานเลี่ยงส่งครูเกษียณอายุราชการ
   วันที่ 30 กันยายน  2562   โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ  ให้กับครูอัมพันธ์  วัฒนสกุลพงศ์  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โดยจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น  เรียบง่าย
และเป็นกันเอง 
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,17:17   อ่าน 877 ครั้ง