ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ
    วันที่  17  กันยายน  2562   โรงเรียนวังวิเศษ  จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้กับครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการ
การศึกษา  2562  ซึ่งปีนี้  มีคุณครู  อัมพันธ์  วัฒนสกุลพงศ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ได้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนวังวิเศษ  จึงได้จัดกิจกรรมแสดงความรัก  ความกตัญญู   มุทิตาจิต  ให้แก่ครูอัมพันธ์  วัฒนสกุลพงศ์  
ณ  อาคารกีฬา  โรงเรียนวังวิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,17:12   อ่าน 351 ครั้ง