ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2561  โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น
เพื่อให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  โดยนำลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   จัดกิจกรรม  ณ  สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง   ซึ่งกิจกรรมโดยภาพรวมมีดังนี้
    ช่วงเช้า  ลูกเสือสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์    และนำสำรวจป่่า รู้จักพันธุ์ไม้ ประโยชน์ต่าง ๆ 
    ช่วงเที่ยง  นันทนาการ
    ช่วงบ่าย   กิจกรรมฐาน   เกี่ยวกับส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2561,10:04   อ่าน 505 ครั้ง