ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ครูย้าย
     วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561    โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน  ที่โรงเรียน  ดังนี้  
      1. ครูปกรณ์   เกตุแก้ว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ย้ายมาจากโรงเรียน คลองพนสฤษดิ์พิทยา
      2. ครูสินีนาฎ   ศรีเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ย้ายมาจากโรงเรียน คลองยางประชานุสรณ์
      3. ครูณัฐพงษ์  ศรีเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ย้ายมาจากโรงเรียน คลองยางประชานุสรณ์
 
      ในนามของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ  ขอต้อนรับคุณครูทั้ง 3 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง


โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,09:41   อ่าน 435 ครั้ง