ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2561
   วันที่ 30-31  ตุลาคม  2561  โรงเรียนวังวิเศษ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอมราพร เชาวนาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ   
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

       - ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร   แจ้งถึงการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย   และผลงานของโรงเรียน   
       - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี 
       - กิจกรรมของนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในหัวข้อ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัย
ทางการเงิน" 

        - แนะนำบุคลากรครู ที่ย้ายมาใหม่
        - ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,11:04   อ่าน 402 ครั้ง