ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
 วันที่ 26 มิถุนายน  2561   ตรงกับวัน สุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด   โรงเรียนวังวิเศษ จึงได้จัดกิจกรรม ขึ้น ดังนี้ 
       -  ตอบคำถาม เกี่ยวกับ  วรรณคดีสุนทรภู่  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
       -  แสดงละครประกอบเพลง  เพื่อรำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน  เรื่องราวของสุนทรภู่   
       -  นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ได้อ่านสาร์นวันต่อต้านยาเสพติด   และให้คณะครู 
          นักเรียนประกาศเจตจำนงค์   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
       -  ผู้อำนวยการฯ และคณะครู  นักเรียน  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  "ต้นรวงผึ้ง"  ต้นไม้ประจำรัชกาลที่  10    
          จำนวน  3  ต้น  ในบริเวณโรงเรียน  
       -  คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.5  ่ร่วมเดินรณรงค์  วันต่อต้านยาเสพติด   ในโรงเรียน และในพื้นที่ชุมชนเขาวิเศษ 
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,13:21   อ่าน 563 ครั้ง