ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วังวิเศษเกมส์
   โรงเรียนวังวิเศษ  จัดแข่งขันกรีฑาสีภายใน โรงเรียน  "วังวิเศษเกมส์"  ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน  2561 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถด้านกีฬา และกรีฑา  ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน    นอกจากนี้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การฝึกปฏิบัตจริง  การช่วยเหลือกัน  ความเป็นผู้นำ
 
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,12:20   อ่าน 1366 ครั้ง