ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 14 พฤษภาคม  2561  โรงเรียนวังวิเศษ  จัดพิธิไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกการระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์  แสดงการเคารพครู  เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนได้พึงปฏิบัติ
    ในกิจกรรมวันไหว้ครู ได้มีการประกวดดังนี้
     - ประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน  ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์
     - ประกวดบทกลอนวันไหว้ครู
     - มอบเกียรติบัตร  ครูดีในดวงใจ ประจำปี  2561
     - ผูกข้อมือ รับน้องใหม่  ม.1, ม.4
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,15:51   อ่าน 745 ครั้ง